20 دی

M2-pk (غربالگری سرطان روده بزرگ)

M2-pk
(غربالگری سرطان روده بزرگ)

دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان؛ سرطان روده بزرگ است که امروزه افراد زیادی در دنیا به آن مبتلا هستند. به همین دلیل روش تشخیص به موقع و سریع آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از روشهای تشخیصی سرطان روده بزرگ می توان به کولونوسکوپی و آزمایش g-FOBT و i-FOBT اشاره کرد ولی این روشها دارای محدودیت هایی هستند. کولونوسکوپی روشی تهاجمی است و دو روش بعدی به دلیل تاثیر گذاری رژیم غذایی بر نتیجه آزمایش از حساسیت کمتری برخوردارند و همچنین تومورهای بدون خونریزی قابل تشخیص نمی باشند. امروزه روش دیگری به نام غربالگری وجود دارد که هم غیر تهاجمی بوده هم ساده می باشد و هم در مراحل اولیه می توان بیماری سرطان روده بزرگ را تشخیص داد. البته این روش؛ روش تشخیصی قطعی نیست و در صورت مثبت شدن این تست؛ روشهای تشخیصی دقیق تر و تخصصی تر صورت گیرد.
این غربالگری با تستی به نام M2-pk ( M2 Pyruvate Kinase) ؛ انجام می شود و ایزو آنزیم پیروات کیناز؛ فسفوانول پیروات (PEP) را در مسیرگلیکولیز به پیرووات کاتالیز می کند.
این تست براین اساس است که در صورت وجود تومور در بافت؛ این ایزو آنزیم ناپدید می شود وایزوآنزیم دیگری به نام پیروات کیناز نوع m2 (Tumor-M2-pk)جایگزین آن می شود. این آنزیم از سلولهای سرطانی آزاد می شود و در خون آزاد می شود. در سرطان روده بزرگ این پیروات کیناز علاوه بر خون در مدفوع فرد نیز آزاد می شود. این تست علاوه بر تشخیص تومورها؛ پولیپ های غیر خونریزی دهنده را نیز تشخیص میدهد. بنابراین بررسی وجود و مقدار آنزیم M2-pk در مدفوع به طور اختصاصی در تشخیص سرطان روده بزرگ موثر است.
از مزایای دیگر این تست می توان به اختصاصی بودن؛ عدم وجود نتیجه مثبت کاذب ؛ عدم تاثیر رژیم غذایی ؛ سهولت و هزینه کم اشاره کرد.
این تست به دو روش ELISA و Lateral flow rapid test قابل انجام است.
این آزمایش که تستی مطمئن و پیشنهادی است در آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی با کمترین هزینه و دقیق ترین جواب قابل انجام می باشد.

پاسخ

نوزده − شش =