11 فرو

عفونت ادراری

سوزش و عفونت ادراری

یکی از مشکلات رایج دستگاه ادراری عفونت ادرای یا همان UTI (Urinary tract infection) است که نوعی عفونت با عامل باکتریایی می باشد. آلودگی دستگاه ادراری می تواند منجر به سیستیت و یا عفونت مثانه گردد. حال اگرعفونت بر قسمت فوقانی دستگاه ادراری اثر بگذارد منجربه پیلونفریت و عفونت کلیوی می شود.

علائم عفونت ادراری

اگر عفونت منجر به سیستیت شود می تواند علائم زیر را داشته باشد:

 • – دفع ادرار همراه با درد
 • –  تکرر ادرار
 • – اضطرار برای دفع ادرار

حا اگر عفونت منجر به پیلونفریت شده باشد، علائم در افراد مسن و یا بسیار کم سن ممکن است  نامشخص باشد و بیشتر فرد احساس خستگی می کند.و درکودکان تب مشاهده می شود ولی عامل اصلی هر دو نوع عفونت باکتری اشرشیا کلی است ولی باکتری های دیگر  و ویروسها و یا قارچها نیز درایجاد عفونت می توانند دخیل باشند.

به طور کلی عفونت ادراری در زنان بسیار شایع تر از مردان می باشد وتقریبا همه زنان در طول زندگی خود یک بار هم که شده این عفونت را تجربه می کنند.

عوامل خطرساز عبارتند از:

 • – آناتومی بدن زنان
 • – مقاربت جنسی
 •  – سابقه خانوادگی
 • – رعایت نکردن بهداشت

عفونت ادراری

تشخیص عفونت ادراری

در موارد مشخص تنها بر اساس علائم تشخیص و درمان صورت می گیرد. در موارد پیچیده تایید تشخیص از طریق آنالیز ادرار و جستجو به دنبال حضور نیتریت در ادرار ، سلولهای سفید خون، و یا لکوسیت استراز مفید می باشد. یکی دیگر از آزمایشها بخش میکروسکوپی است که به دنبال حضور سلولهای قرمز خون، سلولهای سفید خون، و یا باکتری می گردد.

یکی از مهمترین و بهترین و دقیق ترین راههای تشخیص عفونت،  آزمایش ادرار و کشت آن می باشد. به این صورت که میزان خیلی کمی ازادرار روی محیط استریل کشت داده می شود و پس از 24 الی 48 ساعت مورد بررسی قرار می گیرد.

کشت ادرار در صورتی مثبت است که تعداد کلنی های باکتریایی بزرگتر و یا مساوی 1000واحد تشکیل دهنده  کلنی در هر میلی لیتر ارگانیسم متداول در دستگاه ادراری باشد. حساسیت آنتی بیوتیکی را نیز می توان با کشت ادرار و آزمایش در محیط مناسب آزمایش کرد .

در تفسیر کشت ادرار باید به موارد زیر توجه کرد :

 • -عوامل مرتبط با بیمار مانند سن، نوع نمونه ادرار، جنسیت، علایم بالینی و مصرف آنتی بیوتیک
 • – نتیجه آزمون میکروسکوپی
 • -شرایط باکتری رشد یافته روی پلیت ، تعداد باکتری، نوع باکتری رشد یافته
 • – روش نمونه برداری

علت عفونت های ادراری به طور معمول اشرشیا کلی با  85-80 %  بیشترین علت می باشد و علل دیگر عفونتهای دستگاه ادراری، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس علت 10-5% موارد دیگر است.

این عفونتها ممکن است به علت عفونتهای ویروسی و یا قارچی نیزمی تواند باشد. سایر علل باکتریایی کلبسیلا،  پروتئوس،  سودوموناس و یا انتروباکتر است. البته این موارد ذکر شده  چندان معمول نبوده و به طور معمول به ناهنجاری های سیستم ادراری و یا سوند ادراری مربوط هستند. عفونت دستگاه ادراری ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس به طور معمول به صورت عوارض جانبی عفونت های منتقله از راه خون رخ می دهد.

بیماریزایی

باکتری از راه مجرای خروی مثانه وارد می شود. ممکن است عفونت از طریق خون و یا لنف نیز رخ دهد. اعتقاد بر این است که این باکتری معمولا از راه روده به مجرای خروجی مثانه منتقل می شود و خطر در زنان به علت آناتومی آنها بیشتر است.

اپیدمیولوژی

عفونت دستگاه ادراری شایع ترین عفونت باکتریایی در زنان است. این عفونتها بین سنین 16 تا 35 سالگی رخ می دهد و 10% زنان در هر سال به عفونت دچار می شوند و 60% آنها در طول زندگی خود یک بار دچار عفونت می گردند. بروز مجدد امری شایع است و زنان چهار برابر مردان به عفونت مبتلا می شوند. این مورد شایع ترین عفونت بیمارستانی بوده و 40% موارد را به خود اختصاص می دهد. با افزایش سن میزان باکتری بدون علامت در ادرار از دو تا هفت درصد در زنان در سنین باروری هستند و 50% در زنان مسن در خانه های سالمندان افزایش می یابد. این عفونت در دوران کودکی نیز ممکن است رخ دهد .

درمان

برای کسانی که به عفونتهای مکرر دچار می شوند استفاده از آنتی بیوتیکها به طور روزانه و برای دوره ای طولانی مدت موثر است. از داروهای مورد استفاده می توان به نیتروفورانتوئین، تری متوپریم و سولفامتوکسازول اشاره کرد.

باتشکر، مدیریت وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی

آزمایشگاه غرب تهران

 

پاسخ

18 − 13 =