26 آبا

تشخیص جنسیت جنین در بارداری

تشخیص جنسیت جنین

در بخش تشخیص جنسیت جنین آزمایشات لازم برای تشخیص جنسیت جنین انجام خواهد شد.برای تشخیص جنسیت جنین راه های بسیاری وجود دارد مانند آمنیوسنتز و CVS که این روش های حالت تهاجمی دارند و درصد کمی احتمال سقط را در مادر ممکن می سازند.

طبق تحقیقات اخیر مقداری از  DNA جنین وارد خون مادر می شود. بنابراین می توان قطعات اختصاصی کروموزوم Y را شناسایی نمود.این اقدام به روش  Real Time PCR صورت میگیرد.
%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86

پاسخ

15 + 9 =