18 دی

تست اسکاچ

تست  اسکاچ

تست اسکاچ تستی است که برای بررسی وجود نوعی کرم به نام کرم سنجاقی که از انواع کرمهای سوزنی است، درخواست می شود.

کرم سوزنی کرمی است که در مدفوع وجود دارد و برای تخم ریزی به ناحیه مقعد می رود و در آنجا تخم ریزی می کند. این کرم در شب معمولا حرکت می کند و باعث تحریک و خارش درناحیه مقعد می شود و باعث عصبی شدن فرد می شود.

از آنجا که این کرم بیشتر در کودکان دیده می شود باعث بروز دندان قروچه در آنها می شود.

تخم ریزی کرم درصبح و ناحیه مقعد می باشد و معمولا تخم در ناحیه چین های مقعد باقی می ماند و باعث اذیت شدن آنها می شود. پزشک با مشاهده علائم و خارش در خواست تست اسکاچ را می هد که باید از ناحیه مقعد نمونه گیری شود که معمولا از والدین درخواست می شود تا نمونه گیری کنند. البته نمونه گیری باید دقیق و صحیح باشد تا تشخیص صحیح صورت گیرد.

تست اسکاچ

برای نمونه گیری آزمایشگاه به والدین یک پاکت کاغذی به همراه چندعدد لام شیشه ای و نوعی چسب نواری به نام چسب اسکاچ می دهد و به کسی که قرار است نمونه گیری کند روش انجام آن و زمان مناسب آن را توضیح می دهد.همچنین به فرد توصیه می شود که برای نمونه گیری از دستکش یک بار مصرف استفاده کند.

راهنمای تهیه نمونه چسب اسکاچ

1.این آزمایش با هدف تشخیص عفونت ناشی از کرم سنجاقی ( کرمک)به وسیله مشاهده تخم آن در زیر میکروسکوپ صورت می‌گیرد و از آنجائی که این کرم شب هنگام  درنواحی اطراف مقعد تخم ریزی می‌کند نمونه‌گیری را صبح و قبل از رفتن به دستشوئی یاحمام کردن انجام دهید.

  1. 2.دست‌های خود را با آب و صابون بشوئید.
  2. 3.یک قطعه نوار چسب اسکاچ به طول 10 سانتی متر بریده و دو طرف آن را با انگشتان خودبگیرید.
  3. 4.بیمار را بر روی شکم خوابانده و با استفاده از کمک فرد دیگر چسب را بطور کامل برروی چین‌های مخاطی اطراف مقعد چسبانده و سپس بگذارید یک دقیقه بماند بعد چسب را جدا کنید.
  4. 5.چسب را بر روی لام شیشه‌ای چسبانده و به آزمایشگاه تحویل دهید.

باتشکر وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی

آزمایشگاه غرب تهران

پاسخ

پنج × 5 =