19 دی

تست RF

 تست RF ( روماتوتید فاکتور)

تست RF به منظور تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید به روش سرولوژیک به کار می رود. در مطالب گذشته راجع به بیماری آرتریت روماتوئید و علائم آن توضیحاتی دادیم و با بیماری آشنا شدیم و در این مبحث با نحوه انجام این تست بیشتر آشنا خواهیم شد.

در سرم جدا شده از خون بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید پروتئین های غیر طبیعی زیادی وجود دارد که به فاکتور های روماتوئیدی معروفند. که اکثر این پروتئین ها عمدتا متعلق به رده ایمونوگلوبولینهایی به نام IgM می باشند.

البته قابل ذکر ست که فاکتور های روماتوئیدی فقط در سرم بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید نمی باشد و در بسیاری از بیماری های عفونی مانند اندوکاردیت باکتریایی حاد، برونشیت، آسم، فیبروزریوی وبیماری هایی مثل مالتیپل میلوما، لوپوس،اریتروماتوز، سیروز کبدی و .. مشاهده می شود.

اساس انجام این آزمایش آگلوتیناسیون لاتکس می باشد. به این صورت که سرم بیمار با ذرات لاتکسی که از آنتی بادی IgG پوشیده شده است مجاورت داده می شود.

تست RF

این آزمایش به دو روش اسلایدی و لوله ای انجام می شود که به ترتیب روش های  کیفی و کمی نامیده می شوند. در روش لوله ای میزان تیتر آنتی بادی فاکتور روماتوئیدی بیان می شود و در روش اسلایدی جواب به صورت کیفی فقط بیان می شود. به طور کلی روش اسلایدی بهتر می باشد ولی در صورتی که تیتر آنتی بادی درخون کم باشد ( کمتر از 1:20) روش اسلایدی مناسب نیست و باید به روش لوله ای انجام شود.

اگر تیتر آنتی بادی فرد بین1:20 و 1:40 باشد فرد مشکوک به روماتوئید است و در صورتی که میزان آن بالای 1:80 باشد جواب مثبت گزارش می شود و فرد به آرتریت روماتوئید مبتلا می باشد.

دربرخی موارد ممکن است که جواب تست به طورکاذب مثبت یا منفی شود.یعنی فرد مبتلا باشد و به طورکاذب جواب تست منفی شود یا فرد مبتلا نباشد و به طور کاذب جواب تست مثبت شود.

به طو مثال در ماههای اولیه بیماری میزان آنتی بادی بسیار کم است ودر سرم مشاهده نمی شود. یا در برخی بیماریها مانند بیماری آرتریت این فاکتورها وجود دارند که باعث تشخیص غلط بیماری می شوند. همچنین نگهداری نکردن درست تست و دادن حرارت زیاد هنگام انجام تست می تواند باعث ایجاد آگلوتیناسیون و جواب مثبت کاذب شود.

منتظر نظرات وپیشنهادات شما هستیم. با تشکر مدیرت وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی 

آزمایشگاه غرب تهران