16 دی

تست خلط

تست خلط

در آزمایش خلط از بیمار نمونه خلط گرفته می شود تا در زیر میکروسکوپ از نظر سیتولوژی و مشاهده سلولها در زیر میکروسکوپ بررسی شود.

این تست برای بررسی سلولهای غیر سرطانی و وضعیت آنها که در حالت عادی در سلولهای طبیعی نیز در خلط وجود دارند انجام می شود. البته گاهی در موارد مشکوک به سرطان نیز این تست درخواست می شود.

موارد در خواست تست:

– سرطان ریه و غربالگری سرطان

– بیماریهای غیر سرطانی مثل پنومونی و سل و بیماریهای التهابی و…

روشهای جمع آوری خلط:

-سرفه کردن

-تنفس در سرم نمکی و سپس سرفه کردن

-انجام برونکوسکوپی

تست خلط

راهنمای نمونه‌ گیری خلط                 

  1. نمونه صبحگاهی بهتر است و ترجیحاً ناشتا باشید.
  2. لازم است قبل از گرفتن خلط ، دهان بیمار چند بار با آب معمولی شسته شود نفس عمیقی ازراه بینی کشیدهو برای  لحظـه‌ای نفس خود را در سینه حبس نماید و سپس با سرفه عمیق خلط خود را در ظرف مخصوص تخلیه نماید.
  3. در صورتی که امکان جمع آوری نمونه خلط با سرفه کردن فراهم نشد ، می‌توانید از غرغره کردن  آب نمک رقیق استفاده نمائید.
  4.   سعی کنید نمونه ، آب دهان نباشد، آب دهان شفاف و آبکی است ولی خلط چسبندگی دارد.

    5.در صورت نمونه‌گیری در منزل، صبح پس از بیدار شدن از خواب و قبل از مصرف هرگونه غذا، نمونه جمع آوری شود.

    6 . با سرفه ‌ای عمیق خلط خود را خــارج و در ظرف مخصوص تخلیه نمائید و در کوتاهترین زمان ممکن به بخش نمونه‌گیری تحویل دهید(نمونه به هیچ عنوان بعد از جمع آوری نباید نگه داشته شود).

  1. در حین حمل ظرف از منزل، نمونه خلط ازگرما و نور مستقیم آفتاب دور نگه داشته شود.

جواب آزمایش طی چند روز به دست می آید.

باتشکر مدیریت وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی

آزمایشگاه غرب تهران