16 آبا

تست AST چیست ؟

تست AST  چیست ؟

تست   (Aspartate aminotransferase)  تستی برای تشخیص آسیب کبدی یا بیماریهای کبدی است که نام دیگر آن Serum glutamic- oxaloacetic transaminase ; SGOT ی باشد.

آنزیم آسپارتات آمینو ترنسفراز (AST)  در تمام بدن به خصوص قلب و کبد وجود دارد. در حالت عادی میزان این آنزیم در خون پایین است ولی اگر سلولهای کبد یا عضله آسیب ببیند طی تا 6 تا 10 ساعت این آنزیم را در خون آزاد می کنند و میزان آن بالا می رود. با این حال سطح این آنزیم در هاتیت مزمن با اینکه بیماری کبدیست، خیلی بالا نیست (کمتراز 4برابر میزان نرمال).

این تست معمولا همراه با تست ALT  برای بررسی عملکرد کبد انجام می شود و جز تست های غربالگری  کبد می باشد و از مهمترین تست های تشخیصی می باشد.

میزان نرمال این آنزیم در زنان   7–30 U/L و در مردان  10–55 U/L می باشد.

عواملی که می توانند باعث بالا بردن این آنزیم در خون شوند:

– مصرف بیش از حد فست فودها

– سوء مصرف الکل

– بیماریهای کبدی مزمن

– برخی شوک ها

– حمله قلبی

– انسداد مجاری صفراوی

– دیستروفی عضلانی

– مصرف بیش از حد ویتامین ها و مسکن ها

– برخی سرطانها

– بیماری های خود ایمنی مثل میوزیت

– سوختگی های شدید و آمبولی

هرگونه کاهش میزان AST  می تواند نشان دهنده بهبود بیماری باشد.

نکته: باید توجه شود که قبل از انجام این تست باید از انجام ورزش های سنگین خود داری شود.

منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم. با تشکر مدیریت وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی