18 بهم

مایع مغزی نخاعی

 مایع مغزی نخاعی

مایع مغزی نخاعی در بطن مغز قرار دارد و دائم توسط سلول های به نام شبکه کورویید ترشح می کند. مایع بعد از ترشح از بطن ها از طریق مجاری مختلف حرکت می کند و سطح مغز و ساقه مغز و مخچه و نخاع را می پوشاند و بعد از آن در پرده های مغز جذب میشود. ترشح و جذب بطور همیشگی ادامه می یابند و روزانه حدود 500 سی سی مایع تولید میشود.

آزمایش مایع مغزی-نخاعی چگونه انجام میشود؟

خوب است بدانید مایع در مجاری نخاع از گردن تا انتهای دنبالچه وجود دارد، با فرو کردن سوزن مخصوص کشیدن مایع مغزی-نخاعی از پوست و فاصله بین مهره های کمری، نوک سوزن در فضای سرشار از مایع قرار میگیرد. در این نواحی نخاع وجود ندارد و فقط ریشه های مربوط به عصب های ریز و موی رگ ها وجود دارند و معمولا نوک سوزن به این ریشه ها برخورد نمیکند و در صورت برخورد هم آسیب جدی ایجاد نمیشود. خروج مایع هم در حالت خوابیده به پهلو وهم در حالت نشسته قابل انجام است . هنگامی  که متخصص این آزمایش را توصیه میکند، اعتماد کنید. مطمئن باشید که بررسی مایع مغزی نخاعی میتواند بسیار با اهمیت باشد.

مایع مغزی نخاعیخصوصیات مایع مغذی نخاعی

مایع مغزی نخاعی بسیار شفاف و مانند آب است. مایع حاوی مقدار کمی قند، پروتیین و تعداد بسیار کمی سلول خونی می باشد و شاید هم نباشد.بعد از فرو کردن سوزن، مایع با  فشار متوسطی به بیرون میزند. پزشک رنگ و فشار آن را مورد بررسی قرار می دهد و جهت مطالعه ترکیب آن، نمونه هایی را به آزمایشگاه می فرستد. در بسیاری از بیماریهای مغزی ترکیب طبیعی مایع برهم میخورد مثلا در عفونت های مغزی باکتری ها وارد مایع میشوند و تعداد زیادی از سلولهای التهابی از آن قابل جداکردن هستند.

چه موقعی آزمایش مغزی نخاعی لازم میشود؟  

اکثر متخصصان مغز و اعصاب برای اطمینان کامل از تشخیص بیماری های خاص ، مایع مغزی نخاعی را نیز بررسی می کردند. تا نشانه ها وعلائم بیماری را شناسایی کرده و درمان دقیق تری را برای بیمار آغاز کنند.

با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی