06 فوریه

مايع مغزي نخاعي

 مايع مغزي نخاعي

مايع مغزي نخاعي در بطن مغز قرار دارد و دائم توسط سلول های به نام شبكه كوروييد ترشح می کند. مايع بعد از ترشح از بطن ها از طريق مجاري مختلف حرکت می کند و سطح مغز و ساقه مغز و مخچه و نخاع را مي پوشاند و بعد از آن در پرده هاي مغز جذب ميشود. ترشح و جذب بطور همیشگی ادامه مي يابند و روزانه حدود 500 سي سي مايع توليد ميشود.

آزمایش مايع مغزي-نخاعي چگونه انجام ميشود؟

خوب است بدانید مايع در مجاری نخاع از گردن تا انتهاي دنبالچه وجود دارد، با فرو کردن سوزن مخصوص كشيدن مايع مغزي-نخاعي از پوست و فاصله بين مهره هاي كمري، نوك سوزن در فضاي سرشار از مايع قرار ميگيرد. در اين نواحی نخاع وجود ندارد و فقط ريشه هاي مربوط به عصب های ریز و موی رگ ها وجود دارند و معمولا نوك سوزن به اين ريشه ها برخورد نميكند و در صورت برخورد هم آسيب جدی ايجاد نميشود. خروج مايع هم در حالت خوابيده به پهلو وهم در حالت نشسته قابل انجام است . هنگامی  كه متخصص اين آزمايش را توصيه ميكند، اعتماد کنید. مطمئن باشيد كه بررسي مايع مغزي نخاعي ميتواند بسيار با اهمیت باشد.

مايع مغزي نخاعيخصوصیات مایع مغذی نخاعی

مايع مغزي نخاعي بسيار شفاف و مانند آب است. مايع حاوي مقدار کمی قند، پروتيين و تعداد بسيار کمی سلول خوني می باشد و شاید هم نباشد.بعد از فرو کردن سوزن، مايع با  فشار متوسطي به بيرون ميزند. پزشك رنگ و فشار آن را مورد بررسي قرار می دهد و جهت مطالعه تركيب آن، نمونه هايي را به آزمايشگاه مي فرستد. در بسياري از بيماريهاي مغزي تركيب طبيعي مايع برهم ميخورد مثلا در عفونت هاي مغزي باكتري ها وارد مايع ميشوند و تعداد زيادي از سلولهاي التهابي از آن قابل جداكردن هستند.

چه موقعي آزمايش مغزي نخاعي لازم ميشود؟  

اکثر متخصصان مغز و اعصاب برای اطمينان كامل از تشخيص بيماری های خاص ، مايع مغزي نخاعي را نيز بررسي مي كردند. تا نشانه ها وعلائم بیماری را شناسایی کرده و درمان دقیق تری را برای بیمار آغاز کنند.

با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی