16 دی

آزمایش  ( Pro BNP ( Ramp NT – Pro BNP assay

آزمایش  Pro BNP
سایر نام ها:  Ramp NT – Pro BNP assay
نوع نمونه قابل اندازه گیری:
خون کامل EDTA دار، سرم
شرایط نمونه گیری:
نیاز به ناشتا بودن ندارد
Pro BNP

شرایط نگهداری Pro BNP

نمونه باید حداکثر تا ۲ ساعت بعد از خون گیری آزمایش شود. در غیر این صورت تا ۷ روز در دمای C◦ ۴۴  و یک سال در C◦۲۰-  می توان نگهداری شود.

کاربردهای بالینی Pro BNP

 برای تشخیص بالینی بیماری نارسایی احتقانی قلب (CHF) از جمله ( نارسایی سیستولیک، دیالستولیک و دریچه ای) و کاردیوپاتی انسدادی هیپرتروفیک کاربرد دارد.
روش مرجع:RIA
روش ارجح: الکترو کمی لومینوسانس، Elisa
سایر روشها:  Rapid test ( ایمنولوژیک)
تفسیر:
مقادیر کمتر از  ۳۰۰ pg/ml  تا ۹۸% احتمال نارسایی احتقانی قلب را رد می کند. مقادیر بالای ۴۵۰ pg/ml  برای بالغین زیر ۵۰ سال با احتمال وقوع CHF  سازگار است. در حالی که در افراد ۵۰ سال و مسن تر تشخیص قطعی CHF مقادیر بالای  ۹۰۰ pg/ml و در غیاب نارسایی کلیوی می باشد.

مطالب بیشتر را در اینستاگرام آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی بخوانید : https://instagram.com/azadilab

پاسخ

یازده − شش =