24 آذر

بخش بیوشیمی

بخش بیوشیمی

بخش بیوشیمی آزمایشگاه شامل دو بخش بیوشیمی ادرار و بیوشیمی خون می باشد که از مهمترین بخشهای آزمایشگاه محسوب می شود.این بخش با دارا بودن مجهزترین و دقیق ترین دستگاههای آزمایشگاهی علاوه بر تست های روتین بیوشیمی توانایی انجام پیشرفته ترین آزمایشات را به دست آورده است. از جمله تست هایی که در این بخش انجام می شود می توان به تری گلیسیرید LDH ،HDL، LDL، VLDL، SGOT، SGPT، ALK ،کلسیم، سدیم ، فسفسر ، منیزیم،آلبومین ، گلوبولین، بیلی روبین، میکرو آلبومین و توتال پروتئین و….اشاره کرد.