آرشیو دسته بندی : تشخیص جنسیت جنین

22 مهر

تست تعیین جنسیت جنین

تست تشخیص جنسیت جنین

زمانی که مادر متوجه  بارداری می شود سعی دارد هر چه سریعتر از جنسیت جنین خود مطلع شود.بطور معمول تعیین جنسیت جنین در هنفه ی بیستم بارداری از طریق انجام سونوگرافی انجام خواهد شد.اینگونه تعیین جنسیت چون بر طبق مشاهدات انجام می گیرد نمی تواند اعتبار چندانی داشته باشد.اما با انجام آزمایش تست بارداری که از طریق آزمایش خون صورت می گیرد، تا 90% می توان از جنسیت جنین مطمئن بود.

نحوه ی انجام تست  تشخیص جنسیت جنین

بعد از انجام لقاح و لانه گزینی جنین در رحم مادر، در بین مادر و جنین یک ارتباط خونی صورت می گیرد و رفته رفته این ارتباط گسترش پیدا خواهد کرد. در طول این زمان مواد خون جنین در خون مادر راه پیدا خواهد کرد.این زمان بهترین زمان برای پی بردن به بیماری های مانند هموفیلی یا اختلال کار ماهیچه ها  و همچنین بیماری های دیگری که وابسته به جنین است می باشد.

تشخیص-جنسیت

آزمایشی که انجام می شود نوعی آزمایش ژنتیکی است که در این آزمایش ژن کروموزوم Y در خون مادر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدین صورت که 3 میلی لیتر از خون مادر نمونه برداری می شود و تست انجام خواهد شد.

این تست در پایان هفته ی 8 باردرای انجام خواهد شد. همچنین این تست دارای اعتبار بسیار بالایی است که هیچ عوارضی مادر و جنین را تهدید نخواهد کرد.

مدت زمان آماده شدن جواب آزمایش تست تشخیص جنسیت جنین

جواب این تست در طول مدت 7-3 روز کاری آماده خواهد شد و به پزشک معالج ارسال خواهد گردید.

درصد خطا در این تست چه میزان است؟

هر آزمایشی درصد خطایی دارد که البته در این آزمایش درصد خطا 10% می باشد.

تشخیص دو قلو بودن در تست

در این آزمایش امکان تشخیص دو قلو بودن جنین وجود نخواهد داشت و در صورتی که جنین دوقولوی دختر و پسر باشد جواب تست پسر تشخیص داده می شود.

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

مدیریت وب سایت آزمایشکاه پاتوبیولوژی آزادی