26 آبا

گروههای خونی و تعیین گروه خونی

گروههای خونی و تعیین گروه خونی

خون در انسان سالم حدود 4-6 لیتر می باشد که در کل بدن درحال گردش است و وظایف متعددی مثل اکسیژن رسانی و غذا رسانی به بافتها را دارد.

خون شامل سلولهای متنوعی از جمله RBC ، WBC و هموگلوبین و پلاکت است که هریک وظایف خود را در بدن دارند که از سالهای قبل به وظایف و فواید آنها در بدن پی برده شد.

در گذشته انتقال خون صورت می گرفت ولی افراد زیادی بعد از آن از بین می رفتند که بعدها پزشکی به نام کارل لندشتاینر گروههای خونی را کشف کرد و متوجه شد خون افراد به گروههای مختلفی تقسیم می شود که همه آنها با هم سازگار نیستند و در صورت مخلوط شدن خونهایی که باهم سازگار نیستند باعث لخته شدن آنها می شود که می تواند عوارض و پی آمدهای جدی در پی داشته باشد. از آن به بعد با شناسایی گروههای خونی انتقال خونها ایمن شد.

علت اینکه خونهای مختلف به هم نمی خورند را می توان در وجود یا عدم وجود نوعی پروتئین در سطح خون افراد بررسی کرد. که با وجود این تفاوت، سلولهای خونی علیه هم پادتن تولید می کنند و سعی می کنند خون متفاوت را از بین ببرند که این امر باعث لخته شدن خون در فرد و در نهایت باعث مرگ فرد می شود.

گروههای خونی و تعیین گروه خونی

البته تعیین روشهای خونی امروزه بسیار متفاوت است ولی رایج ترین روش تقسیم بر اساس گروههای ABO و RH می باشد که در آن بعضی گروهها با هم سازگار وبعضی ناسازگارند. در حالت ABO گروههای خونی شامل A,B,AB,O می باشند و  در حالت RH، افراد به RH مثبت و منفی تقسیم می شوند.

گروه خونی O:

این گروه خونی از قدیمی ترین انواع گروه خونی است. و تحقیقات نشان داده افرد دارای این گروه خونی بیش از سایرین در معرض ابتلا به بیماریهای سیستم ایمنی می باشند. همچنین تحقیقات نشان داده این فراد بیشتر از سایر افراد استعداد ابتلا به بیماریهای گوارشی دارند. این افراد به تمام گروههای خونی می توانند خون بدهند ولی برای گرفتن خون فقط می توانند از گروه خونی O، خون دریافت کنند. گروه خونی O+  هم از گروه O+ و هم از O می تواند خون دریافت کند ولی O فقط از O می تواند خون دریافت کند.

گروه خونی A:

افراد این گروه خونی در هضم پروتئین های گوشتی کمی مشکل دارند. این فراد از گروههای خونی A و O می توانند خون دریافت کنند ولی برای دادن خون می توانند به گروه خونی A وAB کمک کنند.

گروه خونی B:

تحقیقات نشان داده این گروه خونی بیشتر در اروپا به خصوص اروپای شرقی وجود دارد. این افراد برخلاف گروه خونی O سیستم ایمنی قوی دارند. افراد دارای این گروه خونی می توانند از گروههای B و O  خون دریافت کنند ولی می توانند به گروه B و AB خون بدهند.

گوه خونی AB:

این گروه خونی کمتر از سایر گروهای خونی دیده می شود و ترکیبی از سه گروه خونی A، B،  Oمی باشد. به همین دلیل افراد دارای این گروه خونی از همه گروههای خونی می توانند خون دریافت کنند  ولی فقط به افراد دارای گروه خونی AB می توانند خون بدهند.

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. با تشکر مدیریت وب سیت آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی

 

 

پاسخ

2 + 2 =