مجموعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی با بهره گیری از پرسنل مجرب تحصیل کرده در رشته مرتبط با همان بخش فنی و همچنین با داشتن افرادی خبره با سابقه های طولانی و کارآزموده در همان بخش و به سبب آن کسب تجربه عملی لازم با پرسنلی وظیفه شناس ، منظم و با دقت همواره سعی بر ارایه برترین کیفیت و دقت در نتایج آزمایشگاهی می باشد.

برگزاری منظم کارگاه های آموزشی دوره ای افراد با هدف به روز بودن اطلاعات از نوین ترین و بهترین روش های آزمایشگاهی همواره هدف اصلی این مجموعه میباشد.