14 دی

ویتامین C

ویتامین C

همانطور که می دانیم همه ویتامین ها برای بدن ضروری می باشند که از میان اینها ویتامین  C از اهمیت زیادی برخوردار است.

زیرا محققان به نقش مھم آن درحفظ سلامتى پى برده اند.

مصرف روزانه ۵٠٠ میلى گرم ویتامین C در روز بسیار مناسب است که براى تأمین این میزان باید روزانه به مقدار کافى میوه و سبزیجات مصرف شود.  به دلیل اینکه بسیارى از مردم نمى توانند این میزان را از طریق رژیم غذایى تأمین کنند به مصرف قرص ھاى مکمل غذایى این ویتامین روى مى آورندبا اینکه  مصرف این قرص ھا ھیچ تأثیر منفى روى بدن ندارند اما پزشکان توصیه مى کنند که این میزان از طریق مصرف کافى میوه ھا و سبزیجات تأمین شود، زیرا در این صورت بدن سایر ویتامین ھا و مواد معدنى را که براى حفظ سلامتى مفید ھستند دریافت مى کند.

براساس تحقیقات ویتامین C مى تواند در حوزه ھاى زیر تأثیر زیادى در سلامت افراد داشته باشد. مانند:

استرس: تحقیقات نشان داده است که مصرف ویتامین C براى افرادى که سیستم ایمنى بدن آنھا به علت استرس و فشار روانى زیاد، ضعیف شده است، اثر مثبتى دارد.  ویتامین C ماده غذایى است که نسبت به تغییرات بدن در شرایط پراسترس بسیار حساس است. از آن جایى که ویتامین C در بدن افراد سیگارى و چاق بشدت تحلیل مى رود، مى توان گفت میزان این ویتامین در خون یکى از شاخصه ھاى سلامت کلى افراد است.

ویتامین C

سرماخوردگى:  برخلاف تصور عموم، ویتامین C  یک درمان براى سرماخوردگى ھاى معمولى نیست اما مصرف آن در ھنگام سرماخوردگى موجب مى شود این بیمارى پیشرفت نکند و به موارد پیچیده تر مانند ذات الریه و عفونت ھاى ریوى تبدیل نشود.

سکته مغزى: پزشکان اخیراً دریافته اند افرادى که میزان ویتامین C بالایى دارند ۴٢ درصد کمتر از افرادى که این ویتامین را به اندازه کافى مصرف نمى کنند، در معرض خطر سکته مغزى قرار دارند. علت این امر ھنوز به طور کامل مشخص نشده است. میزان ویتامین  C موجود در خون افرادى که میوه و سبزیجات زیادى را در رژیم غذایى روزانه خود گنجانده اند، بسیار بالا است. این افراد به علت تغذیه مناسب، انواع ویتامین ھا، فیبر و موادمعدنى را به اندازه کافى دریافت مى کنند و در نتیجه از سلامت بیشترى برخوردار ھستند.

پیرى پوست: ویتامین C ھم بر سلول ھاى درون و ھم بر سلول ھاى بیرون بدن تأثیر مى گذارد. براى بررسى رابطه بین تغذیه و پیرى پوست، تحقیقاتى بر روى ۴ ھزار و ٢۵ زن ۴٠ تا ٧۴ ساله انجام شده و نتایج آن نشان داده است ھرچه میزان ویتامین C مصرفى در افراد بیشتر باشد، احتمال ابتلا به خشکى پوست و چین و چروک صورت کمتر خواھد بود.ھمچنین ویتامین ث در کاھش التھابات و کاھش خطر ابتلا به سرطان و بیمارى ھاى قلبى ـ عروقى نقش مؤثرى دارد.

باتشکر مدیریت وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی

آزمایشگاه غرب تهران

پاسخ

17 − 17 =