21 مهر

هماتولوژی(خون شناسی)

 هماتولوژی(خون شناسی) :

خون نوعی بافت پیوندی تخصص یافته ایست که ماده زمینه ای ان پلاسما نام دارد و سلولها در آن شناورند.

میزان حجم خون در یک فرد بالغ تقریبا 5 لیتر می باشد.خون در درون رگها و میان بافتها حرکت می کند و اکسیژن رسانی و غذا رسانی به بافت ها را انجام می دهد و دی کسید کربن و مواد زائد را دریافت و از بدن دفع می کند.

در بخش هماتولوژی خون بیمار از نظر شمارش گلبول های سفید ,قرمز , پلاکت و از نظر شمارش افتراقی سلولهای گلبول سفید جهت شخیص سرطان و کم خونی توسط دستگاه سلول شمار خودکار مورد بررسی قرار می گیرد

از جمله تست های دیگر می توان به ، ESR، گروه خون و RH، PT، PTT، شمارش پلاکت، شمارش رتیکولوسیت ، HT و HB، سیلان و انعقاد اشاره کرد.

6

این بخش دارای دستگاههای پیرفته زیر است:

Eletalab ,Sedy 40, NiHON KOHDEN ,Celltac F , Excell 2220,ADVia 70 , co atron m2

 

پاسخ

5 × 3 =