,پرده آب هوشمند,فرش مجازی,فرش هوشمند,استند لمسی,کف پوش سه بعدی متحرک,باکس هولوگرافیک,3dمپینگ,ویدیو مپینگ

ناباروری

تعریف ناباروري  بدین شکل است که  ناتواني زوجین در باردار شدن  پس از گذشت يك سال رابطه جنسي بدون اینکه از روش های بارداری استفاده کنند .
ناباروري در  سالیان اخیر در 10 الی 15  درصد از زوج ها رویت مي شود. از جمله عوامل ناباروري مي تواند مربوط به خانم  يا آقا يا هر دو شخص باشد. تقریبا40% از مشكلات ناباروري به آقایون مرتبط می باشد ، 40% مربوط به زنان و حدود10% مربوط به هر دو است. در حدود 10% از زوجین  از عوامل ناباروري می باشند .
دردهه های اخیر  در خصوص تشخيص و درمان ناباروري انجام شده است  وتقریبا 65 درصد از زوجین نابارور با بهره گیری  از تکنیک های  موجود فرزند دار شده اند.

عوامل  ناباروري در خانم ها
1) اختلال در تخمك گذاري
ناهماهنگی  در تخمك گذاري، از مهمترین علت های ناباروري درخانم ها است. به طوري كه 39% علت های  ناباروري خانم ها به اين مسئله  عمل تخمك گذاري بدون انجام لقاح انجام صورت نمی پذیرد و علت  باردار نشدن بانوان می باشد . در یکسری از بانوان ممكن است تخمك گذاري انجام نشود و يا به شکل نامنظم و یا کم تخمك گذاري صورت پذیرد و از جمله علائم تخم گذاری می تواند این باشد که عادت ماهيانه نداشته باشند و يا عادت ماهيانه در بانوان به شکل  كم و نامنظم باشد و بعضي بانوان  با آنكه داراي عادت ماهيانه منظم می باشند ، در تخمك گذاري داراي اختلال می باشند .

2) اختلال در لوله هاي رحمي
در برخی از  زنان، لوله هاي رحمي به شکل  كامل و يا ناقص بسته می باشد . به همین دلیل اسپرم به تخمك نمي رسد. بسته بودن لوله هاي رحمي  به دليل عفونت، آندومتريوز و يا چسبندگي هايي بعد ازانجام عمل جراحي می باشد. در مقایسه با   كشورهاي توسعه يافته به علت  وقوع و افزایش بيماري هاي عفوني دستگاه توليد مثلي، ميزان اختلال در لوله هاي رحمي بيشتر می باشد . به شکل کلی و تقریبی  30% علل ناباروري زن ها  به اختلال در لوله هاي رحمي مرتبط می باشد .
3) آندومتريوز
آندومتريوز، به حالتی گفته می شود كه در آن سلولهای سنگفرش رحم (آندومتر)‌ رشد کرده و از بخش رحم هم  نیز فراتر مي رود و لوله هاي رحمي را نيزپوشش می دهد  و حتي آنها را مي بندد و در تخمك گذاري موجب ایجاد اختلال می شود . آندومتريوز به شکل تقریبی 13% از علت های ناباروری است و تقریبا  70% زنان داراي آندومتريوز، نابارور هستند.

4)‌اختلال درگردن رحم يا رحم
ناهنجاري هاي که در بخش گردن رحم مي باشد موجب  ناباروري می شود که مي توان به مشكلات مرتبط به ساختمان بدن، عفونت هاي بخش گردن و رحم و يا كيفيت نامطلوب ترشحات رحم اشاره نمود. ازجهتی  تومورهاي بدخيم رحم و يا جاي زخم هاي  بخش  ديواره رحم سبب ناباروري شده است .

5)‌ مشكلات دستگاه ايمني بدن
مشكلات مرتبط به دستگاه ايمني بدن و علل های  ايمونولوژيك نقش مهم و قابل اهمیتی  در ايجاد ناباروري داشته است در برخی موارد  خانم ها،‌ عليه اسپرم مرد ماده اي به نام آنتي بادي ترشح مي شود كه اسپرم ها آن را از  بين برده  و در برخی موارد  آنها را غيرفعال مي كند و حتي سبب سقط ناگهانی  در بعضي از آبستني ها مي گردد .
علل ناباروري در مردان
1)اختلالات مربوط به اسپرم
به طور روتین و طبیعی ، در بيضه مرد اسپرم توليد مي گردد و در زمان  انزال از آلت وي خارج مي شود. اگر در موردهای  زير ناهماهنگی باشد، شانس لقاح كاهش یافته و این موجب می گردد که مرد نابارور گردد .

  • کم بودن اسپرم
  • اسپرم نابالغ
  • شكل نامتعادل و غیر طبیعی اسپرم
  • حركت مناسب نداشتن اسپرم

عواملي كه بر اندازه ، شكل،‌ بلوغ و حركات  اسپرم تاثیر گذاری به شکل منفي دارد شامل :

  • بيماري هاي عفوني: بيماري هاي عفوني با التهابي  بيماري اوريون موجب التهاب ،عفونت مجاري تناسلي يا و موجب نابودی بيضه ها در مرد مي شوند. تقریبا  25% مرداني كه پس  از بلوغ  اوريون مي شوند دچار ناباروری مي شوند.
  • ‌اختلالات هورموني
  • اختلالات هورموني موجب می شود که  5-2 درصد مشكلات ناباروري و علت ایجاد ناباروی در مردان مي شود. توليد غیرطبیعی هورمون هاي FSH و LH بر توليد هورمون مردانگي يا تستوسترون و توليد اسپرم موثر و تاثیر گذار می باشد.

‌علل ناباروری ژنتیکی
یکی دیگر از علت های ناباروری می تواند ژنتیکی باشد .