14 آذر

مس سرم Copper Serum

مس سرم Copper Serum

مس یک عنصر کمیاب اصلی و یک کوفاکتور برای چندین آنزیم کلیدی است. همچنین در ساخت هموگلوبین مورد نیاز است. Copper در خون به سرولوپلاسمین متصل شده و از طریق صفرا دفع می گردد.

مس

نمونه:

سرم٬ مایع مغزی نخاعی٬ بافت٬ ادرا ی

نمونه گیری:
از دستکش فاقد پودر استفاده نمایید. PH نمونه ادرار را با اسیدهیدروکلریک یا اسیدنیتریک به 2 برسانید.

ظرف:
باید از لوله های عاری از عناصر کمیاب وفاقد ضد انعقاد استفاده گردد. ظرف پلاستیکی و ترجیحا پلی اتیلن٬ شسته شده با اسید برای ادرار.

کاهش مس سرم:

نفروز(دفع سرولوپلاسمین در ادرار) ; بیماری ویلسون٬ کاهش مس توتال سرم به همراه کاهش سرولوپلاسمین سرم و افزایش مس آزاد سرم که منجر به رسوب آن در بافت های مختلف و ترشح آن در ادرار می گردد; لوسمی حاد در مرحله فروکش ; بعضی از موارد کم خونی فقرآهن در کودکی ; کواشیورکور و مصرف کورتون

افزایش مس سرم:

سیروز صفراوی; عفونت ها (حاد و مزمن); لوسمی ها (حاد و مزمن); لنفوم بدخیم ; هموکروماتوز; افزایش CRP ; کم خونی(پرنشیوز٬ فقرآهن٬ آپلاستیک); پرکاری و کم کاری تیروئید ; بیماری های بافت همبندی(SLE , RA) ; بارداری و مصرف OCP و استروژن.

متدولوژی:
روش اسپکترومتری جذب اتمی (AAS)

مس

محدودیت ها:
از آنجایی که سرولوپلاسمین یک پروتئین واکنشگر فاز حاد است هم مس و هم سرولوپلاسمین در التهابات و مصرف استروژن افزایش می یابند. بنابراین Copper سرم در موارد حاملگی٬ مصرف OCP و آرتریت روماتوئید بالا می رود.

اطلاعات تکمیلی:
Copper فلزی با عدد اتمی 29 و وزن اتمی 63 است که دارای نمک های بالقوه سمی است. این عنصر کمیاب نقش مهمی در تغذیه داشته و در پروتئین های مختلفی نظیر سرولوپلاسمین٬ اریتروکوپرئین٬ سیتوکروم اکسیداز C و تیروزیناز وجوددارد.

کمبود مس هرچند نادر است ولی سبب بروز کم خونی هیپوکروم – میکروسیتیک٬ نوتروپنی و تغییرات استخوانی می شود.

کمبود مس همچنین در بیماران تحت TPN (تغذیه کامل وریدی)٬ نوزادان و کودکان نارس و نیز کودکان نجات یافته از سوء تغذیه شدیدپروتئین- کالری دیده می شود.

دراین حالت کم خونی ایجادشده به آهن و ویتامین ها پاسخی نداده و لکوپنی با شمارش لکوسیتی کمتر از 1500 میکرولیتر بر میلی متر مکعب دیده می شود.

پاسخ

15 − 9 =