تماس با آزمایشگاه آزادی در غرب تهران

1441035745_Iconfinder_0035_Location آدرس : تهران – خیابان آزادی – نبش خیابان رودکی (سلسبیل)- طبقه فوقانی بانک سپه – آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی

1441034731_phone8   تلفن : 10- 66927008 -021

envelopes1 ایمیل : info@azadilab.com

website17 وب سایت : www.azadilab.com

فرم تماس