تشخیص جنسیت جنین

در بخش تشخیص جنسیت جنین آزمایشات لازم برای تشخیص جنسیت جنین انجام خواهد شد.برای تشخیص جنسیت جنین راه های بسیاری وجود دارد مانند آمنیوسنتز و CVS که این روش های حالت تهاجمی دارند و درصد کمی احتمال سقط را در مادر ممکن می سازند.

طبق تحقیقات اخیر مقداری از  DNA جنین وارد خون مادر می شود. بنابراین می توان قطعات اختصاصی کروموزوم Y را شناسایی نمود.این اقدام به روش  Real Time PCR صورت میگیرد.

کار برد های تست Real Time PCR

تست Real Time PCR دو کاربرد دارد:

  • برای خانواده هایی که تمایل به هر چه زود تر دانستن جنسیت جنین خود دارند.
  • در خانواده هایی که بیماری های ژنتیکی وابسته به جنین دارند مانند هموفیلی.

مزایای تست Real Time PCR

تست Real Time PCR مزایای بسیاری دارد مانند:

  • تست Real Time PCR که یکی از آزمایشهای غربالگری بر روی خون مادر به حساب می آید روشی غیر تهاجمی است. این تست هیچگونه خطری برای مادر و یا جنین ایجاد نخواهد کرد.
  • این روش نسبت به روشهای دیگرمانند آمنیوسنتز و CVS تشخیص جنسیت روشی ارزان است.
  • تست Real Time PCR در مقایسه با روش سونوگرافی بسیار زودتر امکان پذیر خواهد بود.در روش سونوگرافی جنین بعد از هفته ی شانزدهم قابل تشخیص است.این در حالی است که تست Real Time PCR امکان تشخیص جنین در هفته های دوازدهم را خواهد داشت.

آماده شدن نتیجه تست Real Time PCR چه مدت طول می کشد؟

این تست طی یک تا سه روز کاری زمان می برد.

نتیجه تست Real Time PCR

نتیجه تست Real Time PCR به 2 صورت گزارش خواهد شد:

Postive

این نتیجه بدین معناست که قطعات اختصاصی کروموزوم Y در نمونه خون مادر یافت شده است و نشانگر پسر بودن جنین است.

در صورت دوقلو بودن جنین تنها می توان متوجه شد که یکی از جنین ها پسر است.

Negative

این نتیجه به معنی نیافتن قطعات کروموزوم Y  در خون مادر است که نشانگر دختر بودن جنین می باشد.