20 آذر

تست CBC

CBC یک آزمایشاستاندارد برایارزیابی گلبول‏های قرمز، سفید و پلاکت‏ها می‏باشد. اکثریت آزمایشگاه‏ها با استفاده از شمارشگرهای اتوماتیک، اجزاء مختلفCBC  را اندازه‏گیری می‏نمایند. نتایج غیرطبیعیCBC  در ادامه بخش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

پاسخ

4 + 19 =