23 شهر

تست غربالگری

تست غربالگری

در تست غربالگری سه ماهه اول که در هفته های یادزدهم الی سیزدهم صورت می گیرد، علاوه بر سن مادر احتمال سندروم داون، تریزومی 18 و تریزومی 13 نیز اندازه گیری می شود.

تست غربالگری

تست غربالگری

تست های غربالگری دوران بارداری

  • غربالگری سندروم داون در سه ماهه اول
  • غربالگری سندروم داون در سه ماهه دوم
  • غربالگری یکپارچه
  • غربالگری متوالی

با انجام تست های غربالگری می توان احتمال وجود نواقص مادرزادی را در جنین تشخیص داد.

نواقصی که مورد بررسی قرار می گیرند شامل موارد زیر می باشد:

اختلالات کروموزومی مانند سندروم داون ، تریزومی 18 و تریزومی 13

اختلالات ساختمانی مانند نقص باز لوله عصبی و نواقص قلبی

سندروم داون یک اختلال کروموزومی مادرزادی است که شخص مبتلا علاوه بر داشتن چهره متفاوت دچار ناتوانی یادگیری و مشکلاتی دیگر می باشد. برای این مشکل هیچ درمانی وجود ندارد و تا ابد همراه فرد می باشد. در واقع کروموزوم شماره 21 این فرد به صورت 3 تایی یا به عبارتی تریزومی می باشد. هرچه سن مادر بالاتر برود احتمال وجود این سندروم بیشتر است که این نقص در تست غربالگری قابل مشاهده است. اگر نتیجه غربالگری مثبت باشد احتمال وجود این سندروم بیشتر است. انجام تست غربالگری هیچ صدمه ای به جنین وارد نمی کند.

در غربالگری سه ماهه اول علاوه بر سونوگرافی به آزمایش خون نیز نیاز می باشد. در سونوگرافی تجمع مایع پشت کردن یا NT اندازه گیری می گردد که ممکن است در این مرحله نشانه ای از سندروم داون یا تریزومی 18 وجود داشته باشد و در مجموع نتایج NT ، آزمایش خون و سن مادر یک عددی بدست می آید که احتمال این ریسک را نشان می دهد و می توان در این مورد تصمیم گرفت. در تست غربالگری سه ماهه اول قدرت تشخیص این سندروم 84% می باشد و 16% موارد را نمی توان تشخیص داد و کودک بیمار به دنیا می آید. در صورت افزایش عدد NT نوزاد می تواند نقص ژنتیکی با قلبی داشته باشد که در این موارد آزمایشات تکمیلی توصیه می شود.

تست غربالگری در سه ماه دوم باردارید جخت تشخیص تریزومی 18 و نقص لوله عصبی و سندروم SLO3 انجام می گردد . در این تست چهار ماده در خون مادر محاسبه می گردد شامل: آلفافتوپروتئین، استریول آزاد، HCG و Ingibin A … این تست در هفته های پانزدهم الی بیستم بارداری انجام می شود. در این تست سن جنین بسیار حائز اهمیت می باشد و توصیه می شود در هنگام مراجعه حتما گزارش سونوگرافی همراه باشد. این تست حدود 80% جهت تشخیص سندروم داون می باشد. و این تست فقط در سه ماهه دوم ارزش دارد.

با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه آزادی ، آزمایشگاه غرب تهران

 

پاسخ

15 − نه =