,پرده آب هوشمند,فرش مجازی,فرش هوشمند,استند لمسی,کف پوش سه بعدی متحرک,باکس هولوگرافیک,3dمپینگ,ویدیو مپینگ


hormon

بخش هورمون

یکی دیگر از بخش های پیشرفته این آزمایشگاه بخش هورمون شناسی می باشد. این بخش به دلیل داشتن دستگاههای دقیق و پیشرفته و استفاده از کیت های دقیق و معتبر توانسته پاسخگوی انجام تست های هورمون شناسی به طور وسیع باشد. از جمله تست های این بخش تست هورمون های جنسی نظیراستروژن، پروژسترون، پرولاکتین، آلدوسترون، تستوسترون، اکسی توسین و کورتیزول می باشد. هورمون از مواد شیمیایی است که این مواد در پاسخ به یک محرک خاص ساخته و ترشح می‌شوند و اگر وارد جریان عمومی خون شوند پیام را در سرتاسر بدن حمل می‌کنند و آن را به تمام سلول‌ها می‌ رسانند. سپس با استفاده از گیرنده هورمون که روی سلول‌های هدف قرار دارد، هورمون به سلول مورد نظر متصل می‌شود و باعث تغییر اعمال آن سلول می‌شود. به بیان دیگر، هورمون‌ها اثر کنترلی روی سلول‌های بدن دارند. برخی هورمون‌ها اعمال موضعی (مربوط به محل خاصی در بدن) و برخی اعمال عمومی دارند. در بدن انسان دو نوع کلی هورمون وجود دارد: هورمون‌های استروئیدی مانند هورمون‌های جنسی و هورمون‌های آمینواسیدی.

گیرنده‌های هورمون‌های آمینو اسیدی در روی سلول‌های هدف قرار دارد و گیرنده‌های هورمون‌های استروئیدی در درون سیتوپلاسم و یا روی هسته قرار دارند. انسولین، گلوکاگون، هورمون رشد، هورمون‌های تیروئید، کورتیزول و همچنین هورمون‌های جنسی مانند تستوسترون، استروژن و پروژسترون از معروف‌ ترین هورمون‌های بدن هستند.

بخش هورمون نیز از مهمترین بخشهای آزمایشگاهیست که با دارا بودن دستگاههایی چون کمی لومینسانس(Liason) ، نرم افزار غربالگریChORUS,gamma counter(LKB),alpha و الایزاNephlometry, می توان انواع تست های هورمون را با جوابهای دقیق انجام داد.

در این قسمت آزمایشهای هورمونی مربوط به عملکرد تیروئیدی و پانل عفونی و…… انجام می شود.