01 اسف

اسیدوز تنفسی

اسیدوز تنفسی

اسیدوز تنفسی توسط کاهش تهویه و افزایش فشار دی‌اکسید کربن ایجاد می‌شود. هر عاملی که میزان تهویه ریوی را کاهش دهد فشار CO2 مایع خارج سلولی را نیز بالا می‌برد. این امر موجب افزایش H2CO3 و غلظت یون هیدروژن شده و به این ترتیب منجر به اسیدوز می‌گردد و چون این اسیدوز توسط اختلالی در تنفس بوجود می‌آید اسیدوز تنفسی نامیده می‌شود. اسیدوز تنفسی به کرات از حالات پاتیک که به مراکز تنفسی آسیب می‌رسانند یا توانایی ریه‌ها برای دفع CO2 را کاهش می‌دهد، ناشی می‌شود.

به عنوان مثال به آسیب مرکز تنفسی در بصل النخاع می‌تواند منجر به اسیدوز تنفسی شود. همچنین انسداد مجاری هوایی ، پنومونی یا کاهش سطح غشای تنفسی و نیز هر عاملی که در تبادل گازها بین خون و هوای حبابچه‌ای اختلال ایجاد می‌کند موجب اسیدوز تنفسی شود.

اسیدوز تنفسی

در اسیدوز تنفسی ، پاسخهای جبرانی موجود عبارتند از :

بافرهای مایعات بدن و کلیه‌ها که چندین روز وقت لازم دارند تا اختلال را جبران کنند.
اسیدوز مزمن تنفسى در نتیجهٔ نارسائى مزمن تنفسى ایجاد مى‌شود.

در این حالت تهویهٔ مختل، باعث افزایش دائمى Pco2 خون مى‌گردد. افزایش نسبتاً قابل توجه در Pco2، به‌علت بالا رفتن غلظت بى‌کربنات پلاسما، تغییرات ناچیزى در pH خون ایجاد مى‌نماید. جبران کلیوى به‌طور اولیه با افزایش دفع یون آمونیوم صورت مى‌گیرد که دفع اسید را افزایش داده، باعث تولید مجدد بى‌کربنات و ورود آن به‌ خون مى‌شود، اسیدوز مزمن تنفسى معمولاً به‌خوبى تحمل مى‌شود، مگر نارسائى شدید ریوى منجر به هیپوکسى گردد. در این مرحله پیش‌آگهى طولانى‌مدت بسیار ضعیف است. متناقضاً به‌نظر مى‌رسد که بیمارى که دچار اسیدوز مزمن تنفسى مى‌باشد، بهتر مى‌تواند افزایش بیشتر Pco2 به‌صورت حاد را تحمل نماید.درمان اسیدوز مزمن تنفسى شدیداً وابسته به قدرت دستگاه تنفسى و وضعیت تهویه‌اى مى‌باشد. تصحیح سریع اسیدوز تنفسى (مثلاً در بیمارانى که تحت تهویهٔ کنترل‌شده قرار دارند)، مى‌تواند خطرناک باشد، زیرا Pco2 سریعاً کاهش یافته، ممکن است اسیدوز تبدیل به آلکالوز شدید متابولیک گردد.

آزمایشگاه غرب تهران

پاسخ

پنج × یک =