29 بهم

آزمایش HTLV

تست HTLV چیست

بیماری HTLV  ( HumanT-cell lymphotropic virus type1 ) نوعی بیماری ویروسی است که به سلولهای لنفوسیت نوع T  حمله می کند.

آلودگی با HTLV-1 گسترش جهانی دارد. در حال حاضر برآورد می‌شود که 15 تا 20 میلیون نفر در سراسر جهان به این ویروس آلوده باشند.

6 نوع رتروویروس تاکنون شناخته شده اند

بیماریزایی:

همانطور که از نام این ویروس ها پیداست آنها به  سلول T  انسانی تمایل دارند  و به همین دلیل گفته میشود با ویروس HIV  شباهت دارند.

تفاوت آنها با HIV در اینست که آنها اختلالات لمفوپرولیفراتیومی

دهند در حالیکه HIV  واضحاً لمفوستیوزو نقص ایمنی می دهد . البته ویروس HIV  در ابتدا که کشف شد بعنوان HTLV3 نامیده شد ولی بعدها متوجه شدند که از آن متفاوت است .

مطالعات نشان داده در ایران این بیماری در خراسان بیشتر دیده می شود وعلت احتمالی آن اینست که روزگاری  مهد تمدن بوده و از نقاط مختلف دنیا به این شهر و دیار می آمده اند بردگانی که از آفریقا آمدند ویروس را با خود به خراسان آوردند . ویروس در جمعیت یهودیهای خراسان شایعتر است.

دو نوع HTLV1  و HTLV2  با بیماریهایی همراهند ولی بسیاری ازافراد علامت خاصی ندارند.

ادامه در مطلب را در ادامه مطالعه کنید.

باتشکر مدیریت سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی

پاسخ

9 + هشت =