29 مهر

آزمایش آنتی تیروگلوبولین

آزمایش آنتی تیروگلوبولین

این آزمایش به منظور اندازه گیری میزان تیروگلوبولین انجام می شود، تیروگلوبولین اگر مقدارش در بدن افزایش یابد در عملکرد تیروئید اختلال ایجاد می کند، و ممکن است یکی از نشانه های وجود تومور و سرطان تیروئیدی باشد.

انجام آزمایش تیروگلوبولین برای درمان و پیشگیری از سرطان تیروئید انجام می شود.

آزمایش آنتی تیروگلوبولین

آزمایش آنتی تیروگلوبولین

دلایل انجام تست آنتی تیروگلوبولین

یکی از دلایل انجام  تست آنتی تیروگلوبولین، نظارت بر روی درمان سرطان تیروئید می باشد.
همینطور برای مقابله با عود این بیماری، از تست آنتی تیروگلوبولین استفاده می شود.
در مواردی برای اینکه قبل و بعد از سرطان تیروئید از وجود و علت کم کاری و پرکاری تیروئید مطلع شوند تست آنتی تیروگلوبولین را انجام می دهند.

در موارد اندکی انجام این تست را برای علت کم کار بودن مادرزادی تیروئید برای نوزادان تجویز می کنند.
بعد از عمل مربوط به سرطان تیروئید و برداشتن غده تیروئید به طور منظم تست آنتی تیروگلوبولین انجام می شود تا از بازگشت سرطان تیروئید اطمینان حاصل کنند.

توضیح راجع به تست آنتی تیروگلوبولین

تست آنتی تیروگلوبولین یکی از تست های مربوط به تیروئید است، با این تست می توان میزان غلظت تیروگلوبولین که نوعی پروتئین است را اندازه گیری کرد، از این تست می توان برای درمان پرکاری، کم کاری و درمان سرطان تیروئید استفاده کرد. تست هایی از قبیل تست T4 ، T3 و TSH همراه با تست آنتی تیروگلوبولین نیز انجام می شود.
در حالت عادی و در فردی که فعالیت تیروئید در وی عادی است، میزان این پروتئین بسیار کم می باشد. ترشح این ماده از طریق غده تیروئیدی است. هنگام بالا بودن تیروگلوبولین و پس از برداشتن غده تیروئید طبق روش درمانی باید سطح تیروگلوبولین در بدن کاهش یابد، در غیر این صورت ممکن است که مقداری از غده در بدن باقی مانده باشد، که تحت نظر پزشک باید به درمان خود ادامه دهد.

شرایط لازم برای انجام تست آنتی تیروگلوبولین

در این تست نیاز نیست که فرد ناشتا باشد و نیاز به شرایط خاصی برای قبل از انجام تست نمی باشد.
نوع تست
این تست یک نوع آزمایش خون است که از فرد نمونه خون گرفته می شود.

با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه آزادی ، آزمایشگاه غرب تهران

پاسخ

هجده + 10 =